แบบตอบรับคำเชิญ

โปรดตอบกลับภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 เพื่อสำรองโต๊ะและที่นั่ง

โปรดติดต่อคุณลูกไม้ 096-595-6919 หลังวันที่ 9 กันยายน

หมายเหตุ : (เฉพาะคนที่ตอบตกลง)

– ขอความร่วมมือทำการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้างาน โดยจะมีบริการตรวจโควิด-19 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวิมุต

ในการอำนวยความสะดวก

– หากไม่สะดวกในการตรวจโควิด-19 หน้างาน ท่านสามารถทำการตรวจด้วยตัวเองและแสดงภาพผลตรวจและรับสติ๊กเกอร์ก่อนเข้างาน

– เนื่องจากวันงานเลี้ยงงานแต่งจะตรงกับช่วงเทศกาลกินเจ หากท่านใดกินเจ โปรดระบุในช่อง Special Request

– เด็ก และ ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่จัดให้ได้จะมีอาหารพิเศษอย่างอื่นเตรียมไว้ให้

Four Seasons Hotel

Bangkok

October 2, 2022